ster

informatie


Het eerste Kiekuut festifval georga-niseerd door Kiekuut. Het festival bestond uit muziek van diverse bands en een wedstrijd buikschuiven. Daarnaast waren diverse mensen ingeschakeld voor videoopnames en fotografie.

website DW@RZ all rights reserved